Video Balun - Công Nghệ Đạt Việt

Balun camera

gtchi tiết
hinh
Tên SP : Video Balun
Mã SP : CCTV Via Twisted Pairs
Giá gốc : 60.000đ
Giá KM: 45.000đ
Xuất xứ : China
Bảo hành : Test
TỔNG QUAN

 là một thiết bị để kết nối một dòng tín hiệu cân bằng với một dòng tín hiệukhông cân bằng

 Thiết bị Balun cho phép một tín hiệu được truyền qua cáp với một giá trị trở kháng mà khi sử dụng lại là một trở kháng khác ( cùng tín hiệu khi truyền và nhận trở kháng khác nhau)

QÙA TẶNG

 là một thiết bị để kết nối một dòng tín hiệu cân bằng với một dòng tín hiệukhông cân bằng

 Thiết bị Balun cho phép một tín hiệu được truyền qua cáp với một giá trị trở kháng mà khi sử dụng lại là một trở kháng khác ( cùng tín hiệu khi truyền và nhận trở kháng khác nhau)

Bình luận
sản phẩm cùng loại
65,000 đ 50,000 đ
950,000 đ 950,000 đ